Testimonials

25th October 2021

Ang immune system ay mga sundalo ng resistensya natin. Ang virus naman ay kalaban na gustong talunin ang immune system. Pero dahil mabagal mag-react ang immune system, lalo na pag first time maka-engkwentro ng bagong virus, kailangan nito ng tulong ng bakuna para maging pamilyar ‘to sa bagong virus.

Kaya magpabakuna na kontra COVID-19. Para sa sarili, para sa mga mahal sa buhay, at para sa bayan.

Nagsalita na ang bayan!

Ang ating kaibigan ay bayani na sa pagiging OFW, bayani pa sa pagiging responsableng mamamayan!

Kaya magpabakuna na kontra COVID-19. Para sa sarili, para sa mga mahal sa buhay, at para sa bayan.

Nagsalita na ang bayan!

Hindi lang talaga isang tao, kundi isang buong komunidad ang nakikinabang sa pagbabakuna.

Kaya magpabakuna na kontra COVID-19. Para sa sarili, para sa mga mahal sa buhay, at para sa bayan.

Nagsalita na ang bayan!

Ang pag-aalinlangan sa pagpapabakuna ay hindi dumapo sa isip ng isa nating kababayan bagamat siya'y senior na.

Magpabakuna. Para sa sarili. Para sa mga mahal natin sa buhay. At para sa bayan.

Nagsalita na ang bayan!

Ito ay patunay na ang alinlangan sa pagbabakuna ay hindi mananaig kapag alam mo na ito ay subok na safe at maraming tao ang magbebenepisyo dito.

Kaya magpabakuna na kontra COVID-19. Para sa sarili, para sa mga mahal sa buhay, at para sa bayan.